Työsopimuslain 7 luvun 3 ja 4 §:n mukaan työsopimusta ei saa irtisanoa, jos työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin. Työnantajan on ennen irtisanomista selvitettävä irtisanomisuhan alaiselle työntekijälle tarjottavissa olevat työtehtävät mukaan lukien sellaiset työtehtävät, joihin työntekijä on kohtuudella koulutettavissa.

Tapauksessa oli kyse siitä, voiko työnantaja voi valita työntekijälle irtisanomisen vaihtoehtona tarjottavan työn, jos tarjolla on useita työntekijän ammattitaidolle sopivia tehtäviä.

Korkein oikeus vahvisti, että työntekijällä ei ole oikeutta valita avoinna olevista tehtävistä itselleen sopivinta. Päinvastoin, korkein oikeus vahvisti, että työnantajalla voi olla oikeus valita, mitä työtä hän tarjoaa työntekijälle irtisanomisen sijaan, jos tarjolla on useita työntekijälle soveltuvia tehtäviä.

Korkein oikeus vahvisti ratkaisussaan, että työntekijällä ei ole oikeutta vaatia itselleen mieluisinta työtä, vaikka hän siihen omasta mielestään pystyisikin ja että työsopimuslaista ei löydy tukea myöskään sellaiselle tulkinnalle, jonka mukaan työnantajan tulisi tarjota irtisanomisuhan alla olevalle työntekijälle ajallisesti ensimmäistä mahdollista työtä, joka vastaa työsopimuslain 7 luvun 4 §:ssä tarkoitettua työtä.

Yhteenvetona korkein oikeus toteaa ratkaisussaan, että jos työnantajalla on tarjota työntekijälle useita eri tehtäviä, jotka kaikki ovat työntekijän ammattitaidolle sopivia, työnantajalla on oikeus asiallisin perustein valita, mitä työtä se irtisanomisen vaihtoehtona tarjoaa.