Referenssit

 • Kansainvälisen rahoitusalan yrityksen neuvonta belgialaisen pankin leasingtoimintojen ostamisessa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.
 • Yhtiön edustaminen käräjäoikeudessa yhtiön yhtiökokouksen ja hallituksen tekemien osakeantipäätösten kumoamista koskevassa kanteessa.
 • Useiden Nasdaq OMX Helsingissä noteerattujen yhtiöiden varsinaisten sekä ylimääräisten yhtiökokousten pitäminen vuosittain, mukaan lukien päätösten ja materiaalien valmistelu, kokousten puheenjohtajana ja sihteerinä toimiminen sekä päätösten täytäntöönpano ja rekisteröinti.
 • Nasdaq OMX Helsingissä noteeratun yhtiön neuvonta 6,5 Meur suuruisessa suunnatussa osakeannissa, esitteen valmistelu ja uusien osakkeiden listaus Nasdaq OMX Helsinkiin. Pääjärjestäjä Nordea Corporate Finance.
 • Myyjien neuvominen 25 %:n teleoperaattorin osakkeiden myynnissä 3i:n hallinnoimille rahastoille. Kaupan arvo 140 Meur.
 • Asiakasyritysten avustaminen lisenssisopimusten, palvelusopimusten, jakelusopimusten, rahoitussopimusten, yhteistyösopimusten ja muiden operatiivisten sopimusten laatimisessa sekä asiakasyritysten avustaminen muissa päivittäisissä oikeudellisissa tarpeissa.
 • Yhtiön neuvonta tytäryhtiöiden, liiketoimintojen ja omaisuuden myynnissä Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa saksalaisille ja Baltian maista sijaitseville ostajille.
 • OMX Helsingissä noteeratun yhtiön neuvominen vähittäiskaupan alan yrityksen osakkeiden ja niihin liittyvien rahoitusvälineiden hankinnassa. Kaupan arvo 61 Meur. Kauppaan liittyvät uudelleenjärjestelyt, osakeanti ja merkintäoikeusanti (arvo 7,5 Meur), esitteen laatiminen ja uusien osakkeiden listaaminen Nasdaq OMX Helsinkiin. Pääjärjestäjä Evli Pankki.
 • Kansainvälisen rahoitusalan yrityksen ja sen osakkeenomistajien neuvominen osakkeiden myynnissä ja uusien osakkeiden liikkeeseenlaskussa institutionaaliselle sijoittajalle.
 • Nasdaq OMX Helsinkiin listatun yhtiön neuvonta kilpailevien yritysten ja liiketoimintojen ostamisessa ja yhdistämisessä Suomessa.
 • Yhtiön edustaminen käräjäoikeudessa useissa yhtiön rahoitusjärjestelyihin liittyvissä riita-asioissa.
 • Useiden Nasdaq OMX Helsingissä noteerattujen yhtiöiden neuvonta optio-oikeuksien liikkeeseenlaskuissa.
 • Nasdaq OMX Helsingissä noteeratun yhtiön neuvonta pakollisessa julkisessa ostotarjousmenettelyssä.
 • Useiden tietokonepelialalla toimivien yritysten neuvonta julkaisu- ja pelinkehityssopimusten laatimisessa ja neuvottelemisessa.
 • Useiden yhtiöiden neuvonta jakautumis- ja sulautumisprosessissa.
 • IT-palveluyrityksen edustaminen käräjäoikeudessa ohjelmistokehitysprojektia koskevassa riita-asiassa.
 • Työvoiman vuokrausyrityksen edustaminen käräjäoikeudessa riita-asiassa yrityksen asiakkaan kanssa.
 • Nasdaq OMX Helsingissä noteeratun yhtiön neuvonta tiettyjen liiketoimintojen ja omaisuuserien luovuttamisessa toimivalle johdolle.
 • Nasdaq OMX Helsingissä noteeratun yhtiön neuvominen 5 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa.
 • Nasdaq OMX Helsingissä noteeratun yhtiön neuvonta ICT-palveluyrityksen osakkeiden ostossa, kaupan arvo yli 10 Meur. Kauppaan liittyvä suunnattu osakeanti ja uusien osakkeiden listaamiseen Nasdaq OMX Helsinkiin.
 • Teleoperaattorin neuvonta toisen teleoperaattorin operaattoriliiketoiminnan ostossa.
 • Nasdaq OMX Helsingissä noteeratun yhtiön neuvonta 9,0 Meur:n suuruisessa suunnatussa osakeannissa, esitteen laatiminen ja uusien osakkeiden listaaminen Nasdaq OMX Helsinkiin.
 • Ostajan neuvonta varustamon osake-enemmistön hankinnassa.
 • Tieto- ja viestintätekniikan palveluyrityksen neuvonta ulkoistamisjärjestelyssä, joka käsittää teleoperaattorin liiketoimintakriittisten IT-järjestelmien hosting-, tuki- ja kehitystehtävien ulkoistamisen. Kaupan arvo useita miljoonia euroja.
 • LVI-alan yrityksen osakkeenomistajien neuvonta yrityksen osakkeiden myynnissä ruotsalaiselle yritykselle.
 • Nasdaq OMX Helsingissä noteeratun yhtiön neuvominen ICT-palveluyrityksen osakkeiden ostossa, kaupan arvo noin 4 Meur. Kauppaan liittyvä suunnattu osakeanti ja uusien osakkeiden listaamiseen Nasdaq OMX Helsinkiin.
 • Kansainvälisen rahoitusalan yrityksen enemmistöomistajien neuvonta pääomasijoittajien omistamien yhtiön osakkeiden hankinnassa.
 • Kansainvälisen rahoitusalan yrityksen neuvonta Ruotsissa sijaitsevan saneerauslaitoksen osake-enemmistön myynnissä johdolle.
 • Nasdaq OMX Helsingissä noteeratun yhtiön neuvonta suunnatussa osakeannissa, esitteen laatimisessa ja uusien osakkeiden listaamisessa Nasdaq OMX Helsinkiin.
 • OMX Helsingissä noteeratun yhtiön neuvonta ICT-palveluyrityksen osakkeiden hankinnassa. Kauppaan liittyvä suunnattu osakeanti ja uusien osakkeiden listaaminen Nasdaq OMX Helsinkiin.